Osady

Osady denne

W wyniku sedymentacji zawiesin organicznych i mineralnych pochodzących z erozji, a także składników wytrącających się z wody lub naniesionych wraz ze spływem powierzchniowym, powstają osady na dnie jezior, rzek, kanałów rzecznych i zbiorników zaporowych.

Zgromadzone na dnie zbiornika osady zawierają znaczną część związków zanieczyszczających środowisko wodne. Dlatego jednym z niezbędnych działań dążącym do oczyszczenia zbiornika wodnego jest usunięcie osadów dennych.

Podczas przepompowywania uwodnionego osadu w technologii kontenerów syntetycznych SoilTain® dozuje się odpowiednią ilość polielektrolitu uzależnioną od mierzonej wielkości przepływu oraz zawartości suchej masy osadu urobku. Skutkiem zastosowania polielektrolitu jest wiązanie cząsteczek stałych w większe skupiska, powodując przez to zmianę struktury osadów i znacznie poprawiając ich właściwości filtracyjne. Dzięki temu oddzielona od frakcji stałej woda dużo skuteczniej odpływa przez płaszcz kontenera.

W przypadku przedsięwzięć związanych z odwadnianiem wydobytych osadów dennych, stosuje się jednoczesne napełnianie kilku kontenerów, tak aby zapewnić sprawny przebieg realizacji. Kontenery syntetyczne mogą zostać umieszczone w lekkim zagłębieniu terenu wyłożonym folią uszczelniającą.

Po zakończonym procesie odwadniania osadów dennych i ostatecznym ich osuszeniu w efekcie otrzymuje się znaczną redukcję materiału. Tak osuszony materiał można wydobyć poprzez rozcięcie rękawa syntetycznego, a następnie przewiezienie go w docelowe miejsce składowania. Istnieje także możliwość by po zakończeniu przedsięwzięcia zasypać kontenery. Teren można ponownie zazielenić bądź wykorzystać do innych celów.

Stosowanie oferowanego przez naszą firmę rozwiązania, powoduje ułatwienie oraz przyśpieszenie prac budowlanych przy jednoczesnej poprawie warunków ekonomicznych.

Wydobycie osadów odbywa się przy minimalnej ilości sprzętu ciężkiego. Obserwuje się znaczną redukcję uwodnienia osadów dennych, które można następnie transportować bez konieczności użycia ciężarówek typu wanna.

Dodatkową zaletą, którą należy tutaj nadmienić jest fakt, iż pompowane osady przemieszczają się rurociągiem wprost do kontenera syntetycznego gdzie są odsączane. Nie mają więc bezpośredniego kontaktu z atmosferą co oznacza istotną redukcję stężenia zanieczyszczeń w powietrzu jeżeli takowe występują, a co za tym idzie zminimalizowanie natężenia nieprzyjemnego zapachu.

Porty morskie

Porty morskie

Ważnym problemem są osady denne morskie zalegające na dnie portów, zanieczyszczone w wysokim stopniu przez szereg związków ropopochodnych, wydobywających się z przepływających tam statków.

Więcej informacji »
Jeziora i zalewy

Jeziora, zalewy

Technologia kontenerów syntetycznych SoilTain® umożliwia wydobycie zalegających osadów z dna bez spuszczania wody ze zbiornika, a co za tym idzie degradacja ekosystemu wodnego jest niewspółmiernie niższa.

Więcej informacji »
Stawy hodowlane

Stawy hodowlane

Powszechnym problemem podczas prowadzenia hodowli ryb jest powstający dość regularnie i w dużych ilościach osad denny. Skumulowane w osadach zanieczyszczenia stanowią liczne zagrożenia dla hodowli ryb powodując: zmianę reżimu przepływowego w obiektach stawowych

Więcej informacji »
Rzeki i kanały

Rzeki i kanały

Technologia odwadniania za pomocą kontenerów SoilTain® pozwala na odwodnienie osadów dennych w kontenerach syntetycznych, przy użyciu refulera lub pogłębiarki o bardzo dużych wydajnościach

Więcej informacji »

Pozostałe

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie ścieków

Technologię SoilTain® z powodzeniem można wykorzystać do odwadniania osadów po-zostających po procesie oczyszczania ścieków. Coraz większe potrzeby związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych obligują do jak najniższego ich uwodnienia.

Więcej informacji »
Remediacja gruntu

Remediacja gruntu

W trakcie prowadzenia prac związanych z remediacją gleby, czyli działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, stosowane są metody pobierające zanieczyszczoną wodę z gruntu aby ją oczyścić w instalacji naziemnej.

Więcej informacji »
Osady poprodukcyjne

Osady poprodukcyjne

Osady produkcyjne powstają w różnego rodzaju procesach (m.in. produkcji ceramicznej, produkcji substancji chemicznych, przeróbce ropy naftowej, procesach termicznych itp.).

Więcej informacji »
Kopalnie

Kopalnie

Kopalnie węgla kamiennego czy to brunatnego czy rud podczas prac wydobywczych wytwarzają wysoce uwodniony odpad poflotacyjny. Dla postaci uwodnionej namułu zanim zostanie osuszony potrzebne są zbiorniki magazynujące o dużych objętościach.

Więcej informacji »
Elektrownie

Elektrownie

Powstające na elektrowniach osady mogą być z powodzeniem odwadnianie za pomocą technologii SoilTain®. Po zakończeniu odwadniania uzyskuje się znaczną redukcję uwodnienia z wysoka zawartością suchej masy osadu (s.m.o.).

Więcej informacji »
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
Więcej informacji w Polityce Cookies.