Korzyści z technologii SoilTain®

Stosowanie oferowanego przez naszą firmę rozwiązania, powoduje ułatwienie oraz przyśpieszenie prac budowlanych przy jednoczesnej poprawie warunków ekonomicznych. Poniżej znajdują się korzyści wynikające z zastosowania technologii odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain®:

Korzyści ze stosowania kontenerów syntetycznych Soiltain®Korzyści ze stosowania kontenerów syntetycznych Soiltain®
Układanie w kilku warstwach
 • kontener syntetyczne szyte pod wymiar – kontenery syntetyczne SoilTain® rozkładane są na odpowiednio przygotowanym polu refulacyjnym, a ich wielkość dopasowana jest do istniejącej przestrzeni, tak aby ingerencja w środowisko była jak najmniejsza;
 • redukcja zajętości terenu – kontenery syntetyczne mogą być układane w kilku warstwach co ogranicza zajętość terenu;
 • ochrona przed ponownym nawodnieniem – na proces odwadniania osadu w trakcie pompowania urobku nie wpływają ulewne deszcze, ponieważ zewnętrzny opad atmosferyczny spływa po powierzchni materiału syntetycznego rękawa nie dostając się do środka. W przypadku przeprowadzania odwodniania w prasach, workownicach czy wirówkach (centryfugach) osad musi być natychmiast wywieziony aby nie ryzykować ponownego nawodnienia.
 • minimalne użycie sprzętu ciężkiego – w porównaniu do tradycyjnej metody wydobywania osadu przy spuszczeniu wody ze zbiornika wodnego ilość użytego sprzętu ciężkiego jest znacznie zredukowana. W technologii odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain® na zbiorniku wodnym pracuje jedynie pogłębiarka. Z kolei wydobywanie osadu z suchego zbiornika wiąże się z użyciem szeregu koparek, spycharek, ładowarek itp. co wiąże się również z dużą degradacją środowiska;
 • minimalizacja natężenia odorów – dodatkową zaletą, którą należy tutaj nadmienić jest fakt, iż pompowane osady przemieszczają się rurociągiem wprost do kontenerów syntetycznych gdzie są odsączane. Nie mają więc bezpośredniego kontaktu z atmosferą co oznacza istotną redukcję stężenia zanieczyszczeń w powietrzu jeżeli takowe występują, a co za tym idzie zminimalizowanie natężenia nieprzyjemnego zapachu. W przypadku prowadzania realizacji w prasach, workownicach czy wirówkach (centryfugach) odwodniony osad jest sukcesywnie składowany do momentu wywiezienia co wiąże się z powstaniem odorów.
 • niższe koszty transportu oraz utylizacji – jednym z powodów rosnącej popularności tej metody jest aspekt ekonomiczny – jako gotowy produkt otrzymuje się osady osuszone co w znaczący sposób wpływa na ich objętość, a co za tym idzie na koszty transportu oraz utylizacji. Przy tak odwodnionym osadzie nie ma konieczności użycia ciężarówek typu wanna.
 • możliwość zagospodarowania osadu na miejscu – jeżeli osady pochodzące ze zbiornika wodnego nie zagrażają środowisku, nie zawierają substancji toksycznych,
  a parametry nie przekraczają wyznaczonych norm istnieje także możliwość aby po zakończonym procesie zasypać kontenery syntetyczne w miejscu ułożenia. Teren można ponownie zazielenić bądź wykorzystać do innych celów;
Minimalizacja natężenia odorów
Redukcja objętości osadu
Dopasowanie do terenu
 • brak zalegających osadów w lagunach – kolejną zaletą rozwiązania oferowanego przez naszą firmę jest brak konieczności tworzenia lagun osadowych. Składowane osady muszą po pewnym okresie czy też przy likwidacji lagun zostać wydobyte. Stosowanie kontenerów syntetycznych umożliwia natychmiastowe odwadnianie mocno uwodnionych osadów, a co za tym idzie ich znaczną redukcję, która pozwala na bieżące zagospodarowanie materiału;
 • niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną – osady przy zastosowaniu kontenerów odwadniane są do tego samego poziomu co w prasach, workownicach czy wirówkach (centryfugach). Odwadnianie odbywa się grawitacyjnie, bez udziału energii elektrycznej – nie licząc pomp obsługujących proces. W związku z tym koszty eksploatacji są niewspółmiernie niższe do metod mechanicznych. Metoda nie wymaga zakupu maszyn, które bywają awaryjne i wymagają regularnego serwisu.
 • zachowana funkcjonalność zbiornika – w związku z utrzymaniem wody w zbiorniku na dotychczasowym poziomie przez cały okres trwania przedsięwzięcia zachowana jest funkcjonalność zbiornika tj. przeciwpowodziowa, rekreacyjna – turystyczna, pobór wody na potrzeby elektrociepłowni, rybacko-wędkarska;
 • niska ingerencja w środowisko – wpływ na ekosystem wodny jest nieznaczny, zbiornik w trakcie prowadzonego procesu nie jest opróżniany co pozwala zachować faunę i florę zbiornika w jak najlepszym stanie.
Zagospodarowanie osadu na miejscu

Środowisko a technologia SoilTain®

Przeczytaj więcej o pozytywnym wpływie technologii SoilTain® na środowisko
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
Więcej informacji w Polityce Cookies.