Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®

Odwadnianie osadów

Odwadnianie osadów pozostających po procesie oczyszczania ścieków.

więcej informacji

Pogłebianie zbiorników i cieków wodnych

Pogłebianie zbiorników i cieków wodnych

Odwadnianie zanieczyszczających środowisko wodne osadów pozostających na dnie zbiornika.

więcej informacji

Użycie georur do celów konstrukcyjnych

Zabezpieczanie brzegów cieków wodnych, strumieni i rzek oraz obszarów dennych.

więcej informacji

TECHNOLOGIA GEORUR SOILTAIN®

Technologia georur Soiltain

Technologia, którą się zajmujemy i oferujemy jest efektywne odwadnianie wszelkiego rodzaju osadów. Metoda ta sprawdza się przy odwadnianiu szlamów ściekowych poprzez osady denne zbiorników wodnych, morskie, czy różnego rodzaju osady poprodukcyjne w hutach czy fabrykach farb.
Docelowy proces odwadniania zaczyna się od napełniania georury refulatem przez dostępne kominki wlotowe. Rękaw geosyntetyczny wypełnia się do uprzednio wyznaczonej obliczeniowo części jej maksymalnej wysokości, następnie oczekuje się na redukcję objętości. Płaszcz syntetyczny dopełnia się kilkukrotnie kolejnymi wsadami refulatu, aż do maksymalnego wykorzystania jego powierzchni.
Więcej informacji...