Rzeki i kanały

« wstecz

Rzeki i kanały ze względu na swój liniowy charakter oraz coroczne wezbrania i okresy niżówek są w znacznym stopniu narażone na częste problemy z wypłycaniem się.

Podczas okresów wezbraniowych lub powodziowych występujących w czasie wiosennych roztopów oraz po nawalnych deszczach, do rzek i kanałów dostają się znaczne ilości związków organicznych znajdujących się głównie na polach uprawnych czy łąkach.

Kanały i rzeki wykazują również tendencję do samorzutnego wypłycania się i w konsekwencji zaniku siedlisk wodnych. Przestają one wówczas pełnić zarówno funkcje użytkowe, jak i dotychczasowe funkcje ekologiczne. Działania utrzymaniowe są więc niezbędne dla zagwarantowania samego istnienia takich elementów.

Usuwanie namułów obejmuje zabiegi mechanicznego lub ręcznego usuwania osadu dennego. Prace wykonywane ręcznie bądź z użyciem cięższego sprzętu (koparki, spychacze). Zwykle przy pogłębianiu ręcznym lub za pomocą koparki wydobyty namuł rozplantowany jest na brzegach lub wbudowany w skarpy brzegowe. Pozostawienie wydobytego urobku na skarpie lub brzegach rzeki/kanału powoduje jego ponowne wprowadzenie do pogłębionego niedawno cieku wodnego nawet podczas niewielkiego deszczu.

Technologia odwadniania za pomocą kontenerów SoilTain® pozwala na odwodnienie osadów dennych w kontenerach syntetycznych, przy użyciu refulera lub pogłębiarki o bardzo dużych wydajnościach.

Największe kontenery syntetyczne posiadają objętość 1500 m3. Realizacja prac pogłębiarskich przebiega więc z dużą efektywnością, w krótkim czasie.

 

Technologia ta pozwala na całkowite odizolowanie osadu dennego wydobytego z dna rzeki lub kanału. Wydobyty w ten sposób osad nie powróci do pogłębionego wcześniej cieku wodnego.

Dzięki technologii SoilTain® efekty przeprowadzonych prac są trwalsze, a tym samym gwarantują dłuższe utrzymanie funkcji użytkowych rzek i kanałów. Odwodniony osad może być wywieziony lub zagospodarowany na miejscu.

Zobacz również inne zastosowania

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
Więcej informacji w Polityce Cookies.