Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®

Technologia georur Soiltain®

Technologia, którą się zajmujemy i oferujemy jest efektywne odwadnianie wszelkiego rodzaju osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®. Metoda ta sprawdza się przy odwadnianiu szlamów ściekowych poprzez osady denne zbiorników wodnych, morskie, czy różnego rodzaju osady poprodukcyjne w hutach czy fabrykach farb.

Przykładowy schemat realizacji technologii georur Soiltain®
Rys. 1 Przykładowy schemat realizacji

Docelowy proces odwadniania zaczyna się od napełniania georury refulatem przez dostępne kominki wlotowe. Rękaw geosyntetyczny wypełnia się do uprzednio wyznaczonej obliczeniowo części jej maksymalnej wysokości, następnie oczekuje się na redukcję objętości. Płaszcz syntetyczny dopełnia się kilkukrotnie kolejnymi wsadami refulatu, aż do maksymalnego wykorzystania jego powierzchni. W etapie końcowym odbywa się ostatni proces konsolidacji materiału i docelowe jego osuszenie. Kolejne etapy procesu przedstawiono na rysunku 2.

Po zakończeniu odwadniania w efekcie otrzymuje się znaczną redukcję osadu. Suchy osad najczęściej wydobywa się poprzez rozcięcie rękawa geosyntetycznego. Następnie przewozi się go w docelowe miejsce składowania czy utylizacji.

Schematyczny przebieg odwadniania osadu w georurach
Rys. 2 Schematyczny przebieg odwadniania osadu w georurach

Georury wykonuje się ze specjalistycznych materiałów geosyntetycznych, najczęściej są to geotkaniny poliestrowe bądź polipropylenowe. Specjalnie zszywane tkaniny tworzą rękaw syntetyczny, który posiada kominy wlotowe dla podawania uwodnionego osadu. Sama georura posiada wielkości nawet do 65 m długości i około 1500 m3 pojemności. W zależności od realizacji czy ukształtowania terenu układa się je obok siebie bądź piętrowo. Dzięki odpowiedniemu doborowi parametrów technicznych materiału (wielkość porów, wytrzymałość itp.), georura pozwala na efektywne odprowadzenie wody na zewnątrz georury, zatrzymując jednocześnie materiał osadowy wewnątrz konstrukcji.