Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®

Odwadnianie osadów

Przedstawianą technologię z powodzeniem można również wykorzystać do odwadniania osadów pozostających po procesie oczyszczania ścieków. Coraz większe potrzeby związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych obligują do jak najniższego ich uwodnienia. Efektywny proces odprowadzania wody można uzyskać stosując georury. Tak jak w przypadku pras odwadniających czy wirówek również w tym przypadku używa się polielektrolitów mających na celu wiązanie cząsteczek stałych w większe skupiska.

Należy zwrócić uwagę na aspekt ekonomiczny, będący jednym z powodów rosnącej popularności tej metody. Jako gotowy produkt otrzymuje się osady osuszone co w znaczący sposób wpływa na ich objętość, a co za tym idzie na koszty transportu oraz utylizacji.
W takim wypadku można wykluczyć zastosowanie różnego rodzaju maszyn roboczych, które często bywają awaryjne i z biegiem czasu ich efektywność w znaczący sposób maleje. Liczą się również koszty eksploatacji takich urządzeń, napraw czy opłaty za energię elektryczną, które można wykluczyć przy zastosowaniu technologii georur SoilTain®.

Kolejną zaletą rozwiązania oferowanego przez naszą firmę jest brak konieczności tworzenia lagun osadowych. Bowiem składowane osady ściekowe muszą zostać wydobyte po pewnym okresie czy przy likwidacji lagun. Także tutaj sprawdzają się rękawy geosyntetyczne, do których można przepompować jeszcze mocno uwodnione szlamy i w prosty sposób pozbyć się nadmiaru wody.